9. listopad 2017

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 1

Program

Registrace & Coffee break

08:00 - 09:00

09:00

Úvodní slovo - zahájení konference

František Bostl - ekonom a moderátor

09:00 - 09:10
09:10

I. blok - panelová diskuse

• Digitalizace měst a obcí s cílem zvýšit kvalitu každodenního života a hospodářský růst
• Podpora inovací stěžejních oborů české ekonomiky – energetika, průmysl, zdravotnictví, atd.
• Koncept vs. realita, jakou strategii na smart city využívá stát v praxi?
• Energetická koncepce pro efektivitu a management měst a obcí
• Vliv příchodu nových technologií na českou ekonomiku a reálný dopad na životy občanů
• Financování projektů smart city pro municipality
• Technická připravenost České republiky na aplikaci 4. průmyslové revoluce
• Rozšíření celosvětově používaných základních systémů o prvky inteligence, které přispívají k hospodářskému růstu a pomáhají občanům

Panelisté:

• Václav Kobera, ředitel Odboru ITS, kosmických aktivit a VaVaI, Ministerstvo dopravy ČR
• Olga Letáčková, náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
• František Kubeš, vedoucí oddělení urbánní politiky, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
• Eva Martinicová, oddělení koordinace digitální agendy, Úřad vlády ČR
• Tomáš Novotný, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
• Pavla Vidanová, ministerský rada, oddělení politiky a strategií životního prostředí sekce politiky životního prostředí a mezinárodních vztahů, Ministerstvo životního prostředí ČR

09:10 - 10:10

Coffee break

10:10 - 10:20

10:20

II. blok - panelová diskuse

• Jak začít tvořit smart cities – vhodná koncepce?
• Jaký mají smart cities technologie potenciál k transformaci městského života?
• Technologická a inteligentní řešení pro smart cities
• Transformace městských služeb pomocí internetu věcí
• Bezpečnější a chytřejší ulice
• Inspirace z evropských metropolí?
• Inovace jako nástroj pro zlepšení životního prostředí
• Zlepšení městského provozu prostřednictvím moderních technologií
• Podpora zemědělství za pomoci nových technologií
• Veřejná doprava jako strategie pro rozvoje měst

Panelisté:

• Peter Hudák, ředitel obchodu a marketingu, ČD – Telematika
• Michael Kašpar, 1. místostarosta, Město Kolín
• Josef Knot, 1. místostarosta, Město Písek
• Radovan Polanský, CEO, Technologické centrum Písek
• Miroslav Svítek, děkan, Fakulta dopravní ČVUT
• Vladimír Zadina, člen představenstva Operátor ICT, a.s., pověřen řízením úseku Smart Prague, věda, výzkum, inovace

10:20 - 11:20

Coffee break

11:20 - 11:30

11:30

III. blok - panelová diskuse

• Efektivní využití dat a analýz
• Transformace městských služeb pomocí internetu věcí
• Nové trendy v oblasti smart energy
• Mobilní aplikace a platby jako součást koncepce smart cities
• Legislativa v oblasti smart cities
• Moderní technologie na měření elektřiny a plynu
• Zlepšení městského provozu prostřednictvím moderních technologií
• Přidaná hodnota propojení sítí a zařízení, inteligentní elektrické rozvodové sítě
• Veřejná doprava jako strategie pro rozvoje měst

Panelisté:

• Miroslav Lukeš, generální ředitel, Mastercard
• Martin Kuba, majitel, CES BATTERY BOX, OIG POWER
• Robert Králíček, člen rady, Městská část Praha 12
• Roman Pečenka, Partner, PRK Partners
• Václav Vodrážka, Specialista elektromobility a smart cities v PRE

11:30 - 12:30
12:30

Závěrečné slovo

František Bostl - ekonom a moderátor

12:30

Networking

12:35

Kontakty

Ing. David Korn

+420 725 729 877
korn@mediaevents.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na Františku 32, Praha 1

Metro B

Náměstí Republiky

Tram 6, 8, 15, 26

Dlouhá třída